Donwload knižníc

API pre počasie na celom svete

Jednoducha stránka na získanie aktuálnej teploty z rôznych časti kútov sveta. Veľmi dobre na použitie do svojích skriptov, keď potrebujete na svoju stránku umiestniť teplotu vo vašom meste. Ak použítie v url /t/, tak potom dostávate aktuálnu teplotu v mieste ako plain text. Ak však použijete url bez tohto doplnku, tak získate podrobné informácie o mieste ako json. Vo vašom php už len stačí teda dať json_decode a máte pripravené pole pre používanie. Systém aktualizuje informácie každú polhodinu. Príklady použitia:

jQuery Plugin - Validator

JavaScriptový plugin do známeho JS Frameworku jQuery na rôznorodu validáciu formulárov (FILLED, EMAIL, PSC, INTEGER, FLOAT, MINLENGTH, MAXLENGTH, LENGTH, EQUAL, MOBILE)

ExtendedMath

Ide o subor java tried, ktore som väčšinou nepísal ja, ale som ich centralizoval na jedno miesto aby boli ľahko dostupné. Taktiež som ich v prípade, že neboli okomentované okomentoval. Metódy, ktoré sú označené príznakom @deprecated budú v buducej verzií vymazané. Momentálne som ich tam zachoval pre zhodu verzie 1.0 s verziami tried autorov. Dokumentácia tried bude doplnená neskôr, zrejme po dobudovaní celeho balíka v1.0.
== Zlomok.class ==

MHD 2.0

Trieda MHD 2.0 slúži k parsovaniu údajov zo stránky http://imhd.sk/. Získane údaje vie cachovať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je klasické serializovanie a ...
== o knižnici ==     == manuál ==    
== download (alpha3) ==          

math-sk

Ide o knižnicu jazyka C, ktorá dopĺňa funkcionalitu klasickej knižnice math o pokročilé matematické funkcie, ako je výpočet Bernolliho čislo, výpočet n nad k, či jednoduchších funkcií: n-tu mocninu čísla a iných
== o knižnici ==     == download ==

Download skriptov

parser na tv-program

Parsovací skript napísaný v jazyku PHP. Parsuje TV program zo stránky http://tv-program.sk a následne je možné získané údaje uložiť do databázy.
== download ==

parser na električky v KE

Parsovací skript v jazyku PHP na získanie odchodov spojov (vytvorené pre električky a autobusy v rámci mesta Košice). Je ale pravdepodobné žeby mal fungovať aj na iné mesta. Ako zdroj bola použitá stránka http://www.imhd.sk/ke/. Pre parsovanie je potrebné zadať url adresy parsovaných spojov.
== download ==