O knižnici "math-sk.h"

Zoznam funkcií

Funkcia Popis funkcie Vstup Výstup
_sqrt výpočet ntej mocniny čísla double cislo, int exp long double
B vypočet Bernolliho čísla int index long double
comb_number vypočet n nad k int n, int k long double
factorial výpočet n! int n long double
isNumeric overenie reťazca string[50] retazec boolean

Inštalácia knižnice

Najskôr stiahnutý archív rozbalíme k C-súboru, ktorý budeme vyvýjať. Potom ho zavoláme klasickou C syntaxou:
	
	#include <stdio.h> 
	#include "math-sk.h"
	#include <math.h>
	int main (int argc, char* argv[])
	...
	
Príjemne strávený čas pri vývoji vaších aplikácií.