Projekty na ktorých som pracoval

* V rámci projektov firmy JPSoftware *

Ekahau - Amid interface

Ekahau RFID logo Pri tomto projekte bolo potrebné vytvoriť systém, ktorý bude spájať dva hardvérové riešenia. Ekahau RFID tagy (ovládače), ktoré mali k dispozícií rozhranie webovej služby a Amid PLC zariadení. Prepojný interface bol vytvorený v programovacom jazyku Java. Išlo o vyčitávanie údajov z webovej služby, implementovanej spôsobom REST a následne zápisom do PLC cez SNMP protokol. Systém reagoval real time na vzniknuté udalosti ovládača. Vyčitávanie prebiehalo z HTTP Stream-u. Ide o pomerne novú a málo používanú technológiu, no pre tento prípad bola výborne implementovaná výrobcami Ekahau zariadení.

Informačný systém CallCentrum v1.0

CallCentrum foto Pre dodávateľa bol vytvorený informačný systém na správu cca 5 milióna telefónných čísel, ktoré sú automatický rozdeľované na základe pravidiel pracovníkom callcentra. Každý pracovník má k dispozícií mobilný telefón s operačným systémom Android. Celá aplikácia sa skladá z troch častí. Android aplikácie na mobilnom telefóne, soketového servera, naprogramovaného v programovacom jazyku Java a administračného webového rozhrania, ktoré je vybudované nad Nette frameworkom. Pre tento projekt som pripravil návrh a architektúru dodaného softvéru, výber hardvéru na prevádzku a programovanie administračného rozhrania. Neskôr pri vzniknutých problémoch na soketovom serveri som pomáhal prepracovať jadro tohto servera pre zvládnutie reálne vzniknutej záťaže po spustení systému.

www.domoss.sk

Domoss foto Stránka elektronického obchodu spolu s tvorbou univerzálnej administrácie označovanej ako Visible Promotion CMS4. Hlavnou požiadavkou pri tvorbe tohoto webu bola dynamickosť dát a maximálna možná úroveň správy dát. V elektronickom obchode sa predáva okolo 6000 produktov. Zákazník má možnosť manažovať si ceny cez svoj interný ekonomický systém, z ktorého idú aktuálne informácie na web pravidelnou aktualizáciou. Takto je možné veľmi rýchlo reagovať na požiadávky a dopyt zákazníkov. Do systému je zabudovaná pomerne komplikovaná cenotvorba s možnosťou pridaľovania zľiav na kategóriu produktov, na typy zákzaníkov či na samotné produkty. Z elektronického obchodu sú generované exporty cien pre najznámejšie slovenské porovnávače: Heureka, Najnákup a Pricemania. Súčasťou dodávky pre zákazníka je tiež U-M@iler. Systém na odosielanie informačných emailov zákazníkom. Celý systém administračná aj výstupná časť je vybudovaná nad frameworkom Nette s použitím moderných technológií ako je composer, ajax či html5 a samozrejme css3. Samozrejme takýto obsiahly systém som neprogramoval sám, ale sme na ňom pracovali ako tím ľudí v agílnom riadení. Na riadenie projektu bol využitý agílny framework Scrum. Pre zákazníka sa neskôr pripravili menšie prezentačné weby, medzi inými www.domosskuchyne.sk, www.domosskupelne.sk, www.faber.sk.
* V rámci projektov firmy AIT *

www.guidepicker.com

GuidePicker foto Chceli ste niekam vycestovať a pritom mať vo vrecku cestovného sprievodcu? Ak áno, alebo ak vás práve teraz napadlo, žeby to mohol byť dobry nápad, tak vám musím predstaviť môj najmladší projekt GuidePicker. Stránka ponúka veľké množstvo informácií pre viac ako 15000 miest z celého sveta. Koncom augusta bola spustená beta verzia tejto stránky, ktorá ešte nepodporuje samotné generovanie, ale sú na nej už dostupné rôzne informácie a tiež je možné dané mesta vidieť aj na google mape. Taktiež je na stránke možné nájsť aj jednoduchú galériu.

www.campingcompass.com

CampingCompass foto Táto stránka ponúka zákaznikom prehľad campov v Európe. Po získaní zdrojov sa tieto spracovali do databázy. Keďže projekt som už dostal rozpracovaný, bolo potrebné kompletne prerobiť administračné rozhranie v tomto systéme. Na stránke bola upravená registrácia a väčšina formulárov bola prerobena do technológie AJAX. Tiež bol vymenený javascriptový framework Prototype za JQuery, ktorý je momentlne novší, viacejpoužívaný a má lepšiu podporu. Celý systém je postavený na PHP frameworku Cake-PHP.

www.manifesto.sk

Manifesto foto Ide o elektronický obchod, ktorý je postavený na CMS Drupal. Hlavnou úlohou bolo toto voľne dostupné CMS upraviť podľa požiadaviek klientov a zároveň tvorba pluginu, ktorý pracuje s projektami. Taktiež bolo potrebné odstrániť niektoré nájdené chyby CMS, či nedostatky pre použitie na slovenskom trhu, okrem iného duálne zobrazovanie cien, platenie cez paypal...
* Iné projekty *

skanzen.vosvete.net - stránka bola na žiadosť objednávateľa zrušená

Skanzen page foto Pekné zákutia nám ponúka aj naše Slovensko. Ak plánujete ísť na Oravu, tak vám oporúčam navštíviť skanzén Miroslava Mišeka. Pri tvorbe tejto stránky boli použité moderné technológie ako je LightBox na galériu či PHP Framewok Nette. Na audio-vizuálny záznam bol využitý portál Youtube.com. Ide o jednoduchý portál, ktorý okrem základných informácií disponuje aj galériou či už spomínaným audio-vizuálnym záznamom. Na stránke tiež najdete bližšie informácie, či kontakt na prevadzkovatela skanzénu. Ak ste sa rozhodli teda vycestovať, tak vám prajem pekny zážitok z pozorovania nám už trošku vzdialenej kultúry...
* Úprava GNU-GPL riešení *

wiki2latex

Wiki2Latex otvára ďaľšiu kategóriu projektov na ktorých som sa podielal. Zároveň tieto projekty som spracuvával ako svoju bakalársku prácu. No a vráťme sa späť k spomínanemu projektu. Do pluginu Wiki2Latex pre dokumentačný systém MediaWiki som vytvoril pomocou Aspektového programovania rozšírenie na debugovanie chýb, ktoré nastanú počas generovania PDF/Latex dokumentu. Zároveň som vytvoril slovenský preklad tohoto rozšírenia.

trac2wiki

Druhým upravovaným pluginom bol trac2wiki. Pri tvorbe som vychádzal z už upravovaného riešenia od Jána Klimenta (Cofeina). Mojou úlohou bolo vytvoriť taký plugin, ktorý bude plne podporovať prácu s diakrikou a teda s kódovaním UTF8, keďže pôvodný plugin túto podporu nemá. Taktiež som odstránil viacero nájdených chýb. Išlo najmä o chyby pri generovaní http/https url adries.

genpdflatex

Posledným upravovaným pluginom bol GenPDFLatex. Ide o rozšírenie dokumentačného systému TWiki. Takisto ako aj predchádzajúce dva pluginy aj tento slúži na generovanie Latex/PDF dokumentov. V prvom kroku bola urobená podpora UTF8 kódovania a v druhom kroku, bolo spravené interaktívne tlačítko na WIKI stránok na generovanie dokumentov.
* Uzavreté projekty *

IS Batiznet - správa wifi siete

Batiznet foto Okrem spomínaných systémov som ešte vytváral informačný systém na správu wifi siete Batiznet. Tento IS bol nasadený na reálnu prevádzku v roku 2009. Súčasťou IS bol aj Bash skript, ktorý pravideľne skenoval sieť a zisťoval dostupnosť jednotlívych AP zariadení, čím sa zjednodušilo vyhľadávanie porúch na klientskej strane.

ISSD - IS Studenstkých domovov

ISSD foto Ďaľší projekt na ktorom momentálne pracujem v tíme je informačný systém na správu internátov. Cieľom tohto projektu je zjednodušiť ubytovávanie študentov na internátoch Technickej Univerzity. Zároveň má tiež kontrolovať a priradzovať jednotlivé platby ubytovaným študentom. Neskôr je v pláne do tohto IS zahrnuť aj helpdesk, kde bdú môcť registrovaný študenti nahlasovať poruchy/nehody na izbe údržbárovi či vodárovi. Tým by sa mal uľahčíť práca pracovníkov na ubytovávacom oddelení.